NEWS UPDATE

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทข่าวสารล่าสุดจากบริษัทญี่ปุ่นก่อนใคร

นำเสนอข่าวสารทางธุรกิจล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นจากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของ TJRI โดยเน้นที่ Open Innovation มอง "ปัจจุบัน" ของนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อแก้โจทย์ "อนาคต" ของธุรกิจไทย

Subscribe E-magazine

รับข่าวสารธุรกิจและทราบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้ก่อนใคร เพียงกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก E - Magazine (ฟรี) ตามแบบฟอร์มนี้