COOKIE PRIVACY

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราจัดเก็บและวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้มีการจัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรศึกษานโยบายคุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมและปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถลบคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทได้โดยการกำหนดค่าภายในเบราวเซอร์ของท่าน หากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการลบคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว กรุณาเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายคุกกี้นี้เป็นครั้งคราว