Thai-Japanese InvestmentResearch Institute

ABOUT TJRI

เกี่ยวกับTJRI

สนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่
สำหรับบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยเฉพาะการลงทุนของญี่ปุ่นในไทย เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว และเพิ่มมูลค่ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ในช่วงหลายปีนี้ การลงทุนของประเทศจีนในไทยโดดเด่นขึ้นมาก ผนวกกับบริษัทญี่ปุ่นเองก็เน้นการลงทุนในประเทศเวียดนามมากขึ้น ดังนั้นความคาดหวังที่บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากจะขยายฐานการผลิตสู่ประเทศไทยอาจเป็นไปได้ไม่มากเท่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

TJRI จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการรับฟังความต้องการของบริษัทไทยโดยตรง เพื่อสร้างโอกาสให้ ‘บริษัทไทย’ และ ‘บริษัทญี่ปุ่น’ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ตลอดจนร่วมคิดร่วมสร้างโดยใช้จุดแข็งของทั้งสองประเทศ เพื่อนำบริษัททั้งสองไปยังธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตร่วมกันในอนาคต

 • proud achievement
  Open Innovation Talk ผู้เข้าร่วม 3000
  อัตราการเข้าร่วมเจรจา หลังจากได้ยื่นข้อเสนอ 30
  อัตราการเข้าร่วมเจรจาต่อเนื่อง ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 100
 • Thai-Japanese Investment Research Institute
 • TJRI เป็นแพลตฟอร์ม Open Innovation เพื่อเข้าถึงนวัตกรรมล่าสุดจากบริษัทญี่ปุ่นได้เร็วกว่าใคร ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Open Innovation Talk
 • ลงทะเบียนเพื่อรับ E-magazine

USER'S VOICE

ความประทับใจจากบริษัทญี่ปุ่น

 • ร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับบริษัทไทยที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเองได้!

  TJRI ทำให้เราได้รู้จักบริษัทไทยแห่งหนึ่งที่ไม่สามารถติดต่อผ่านช่องทางของเราเองได้ ทำให้เราได้รับข้อมูลความต้องการจากทางบริษัทไทยโดยละเอียด เราจึงสามารถเสนอข้อเสนอที่มีความแม่นยำได้ และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเรื่องการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทางเราได้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรง

  Deputy Manager, Life & Healthcare Division, NAGASE & CO., LTD.

  Mr. Shunsuke Hagino

  • บริษัทขนาดใหญ่
  • เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมีภัณฑ์
 • มีข้อมูลความต้องการของบริษัทไทยหลากหลายสาขาอย่างครบถ้วน

  สำหรับบริษัทเราที่ขยายธุรกิจใปในหลากหลายประเทศทั่วโลก ข้อมูลความต้องการบริษัทไทยที่ TJRI เสนอนั้นมีประโยชน์สำหรับเรามาก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของกลุ่มบริษัทที่มีเครือข่ายธุรกิจอันแข็งแกร่งในอาเซียนอีกด้วย ดังนั้นทางเราตั้งใจจะใช้บริการของ TJRI ต่อไปในฐานะพาร์ทเนอร์ที่จะยกระดับธุรกิจในภูมิภาคนี้ต่อไป

  Deputy General Manager, Plastic Section, Iwatani Corporation (Thailand) Ltd.

  Mr. TSUKAMOTO HIDETOMO

  • บริษัทขนาดใหญ่
  • แก๊สใช้ในอุตสาหกรรม
 • อุ่นใจแม้กระทั่งการเจรจาธุรกิจครั้งแรกกับบริษัทไทย

  ขณะเรากำลังทำการสำรวจเพื่อพัฒนาธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้รับโอกาสในการยื่นข้อเสนอกับบริษัทไทยผ่านงาน Open Innovation Talk ซึ่งจัดโดย TJRI เรายังไม่มีความเชี่ยวชาญในการเจรจาธุรกิจกับบริษัทไทยเนื่องจากความต่างในธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ แต่ทางทีม TJRI ก็ช่วยเราได้เป็นอย่างมากสามารถปรึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่นล่วงหน้าได้

  CEO, Curelabo Co., Ltd.

  Mr. Naoto Yamamoto

  • สตาร์ทอัพ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ

USER'S VOICE

ความประทับใจจากบริษัทไทย

 • TJRI ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลล่าสุดหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของญี่ปุ่นที่มักจะเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

  TJRI มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการประสานงานระหว่างไทยและญี่ปุ่น จึงสามารถช่วย SCG ในการนำบริษัทญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีเหล่านั้นมาพูดคุย ซึ่งปกติแล้วถ้า SCG เพียงลำพัง อาจจะใช้เวลานานกว่าในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านั้น จึงคิดว่าแพลตฟอร์มของ TJRI นอกจากเป็นกลไกที่ดีในการสร้างคอนเน็คชั่นและธุรกิจใหม่ๆ ได้แล้ว ยังสามารถช่วยนำ SCG ไปสู่ ecosystem ต่างๆ ในญี่ปุ่นได้ด้วย

  Head of Innovation Portfolio and Public Alliance
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  คุณอนุรักษ์ บรรณศักดิ์

  • วัสดุก่อสร้าง
 • TJRI สามารถช่วยแนะนำบริษัทญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของทาง ปตท. ได้

  ผ่านทางเครือข่ายของ TJRI ทำให้เราสามารถรวบรวมบริษัทญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ด้วยความรวดเร็ว TJRI และสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ ทำให้การพูดคุยเจรจาคืบหน้าโดยไม่ติดขัด นอกจากนี้ การที่ได้เจอบริษัทญี่ปุ่นบางบริษัทที่ด้วยเครือข่ายของปตท.อย่างเดียวอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้คิดว่าการที่ได้เป็นเครือข่ายของ TJRI จะเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ในอนาคต

  Manager, Technology Foresight and Synergy Management Group,
  Innovation Strategic Planning and Management Department
  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

  ดร. สมนึก จรูญจิตเสถียร

  • พลังงาน
 • หากต้องการจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆกับทางญี่ปุ่น ทำผ่านเครือข่ายของ TJRI จะมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งครับ

  บริษัทอิชิตันเองมีความสัมพันธ์กับทางญี่ปุ่นค่อนข้างลึกซึ้งอยู่แล้ว แต่การหาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทางญี่ปุ่นในลักษณะของการสัมมนาออนไลน์ที่มีการประชาสัมพันธ์ไปอย่างกว้างขวางในญี่ปุ่นแบบในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรก เราได้รับข้อเสนอเป็นไอเดียใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จากหลากหลายบริษัท และทีมงานของ TJRI ยังสามารถช่วยประสานงานหรือจัดการในรายละเอียดต่างๆ ในการทำ pitching กับทางบริษัทญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  คุณตัน ภาสกรนที

  • เครื่องดื่ม

WHY TJRI

ทำไมต้อง TJRI

 • Open Innovation Talk

  ให้บริษัทญี่ปุ่นรู้จัก และเข้าใจถึงความต้องการของบริษัทท่านด้วย "Open Innovation Talk"

  TJRI เป็นแพลทฟอร์มหนึ่งเดียวที่จะช่วยให้ท่านสามารถนำเสนอความต้องการของบริษัทท่าน ตรงสู่กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการหาเทคโนโลยี การหาพาร์ทเนอร์ร่วมทุนต่างๆ โดยผ่านการจัดสัมมนาออนไลน์ Open Innovation Talk ด้วยการบรรยายสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น) พร้อมทั้ง Q&A session ที่เปิดโอกาสให้บริษัทญี่ปุุ่นถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่บริษัทท่านต้องการมากที่สุด และให้บริษัทญี่ปุ่นส่ง proposal นำเสนอให้กับท่าน เพื่อให้ท่านได้คัดเลือกบริษัทที่ท่านอยากหารือเจรจาธุรกิจด้วยต่อไป

 • Collaboration opportunities

  "โอกาสในการร่วมสร้างสรรค์" "Collaboration opportunities"

  นอกจากการนำเสนอความต้องการผ่านการสัมมนาออนไลน์ “Open Innovation Talk” แล้ว TJRI ยังมีเว็บไซต์ที่สามารถลงข้อมูลความต้องการของบริษัทท่านโดยละเอียด เพื่อให้บริษัทญี่ปุ่นทำการค้นหาและนำเสนอข้อเสนอมายังบริษัทท่านได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา และไม่จำกัดความต้องการ นอกจากนี้เรายังมีระบบสนับสนุนที่ครบครันตั้งแต่การคัดกรองบริษัทญี่ปุ่นโดยคัดกรองเฉพาะบริษัทที่น่าเชื่อถือเท่านั้น และคัดกรองข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของบริษัทท่านอย่างแท้จริง รวมถึงการประสานงานนัดประชุมเจรจา การอำนวยความสะดวกในการประชุมโดยเฉพาะด้านภาษา และการให้คำปรึกษาเป็นรายบริษัท เป็นต้น

 • 交流会&勉強会

  'สถานที่พบปะ' และ 'เรียนรู้ใหม่' "Networking & Learning"

  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอบรับ แต่ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของญี่ปุ่นนั้น มักเป็นภาษาญี่ปุ่น ทำให้บริษัทไทยเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ยาก
  TJRI รวบรวมข่าวสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นที่สนใจของบริษัทไทย อาทิเช่น เทคโนโลยีในการลดคาร์บอน เทคโนโลยีไฮโดรเจนและแอมโมเนีย และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ส่งในรูปแบบของจดหมายข่าวให้ท่าน “เรียนรู้ใหม่” เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา
  นอกจากนี้ TJRI ยังเป็น “สถานที่พบปะ” ให้บริษัทท่านได้ทำความรู้จักกับบริษัทญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีดังกล่าว ผ่านทั้งกิจกรรมออนไลน์ และกิจกรรมออฟไลน์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองประเทศ

Subscribe E-magazine

รับข่าวสารธุรกิจและทราบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้ก่อนใคร เพียงกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก E - Magazine (ฟรี) ตามแบบฟอร์มนี้